TEMPPELIHERRAIN RITARIKUNTA ry

Suomen suurpriorikunta

TEMPPELIHERRAIN RITARIKUNNAN ASEMA JA TAVOITTEET

Veljeskunnat tai sääntökunnat (lat. ordo) ovat yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistävät yhteiset ihanteet ja tavoitteet. Sääntökunta eroaa muista yhdistyksistä sääntönsä perusteella, johon jäsenet sitoutuvat. Näitä ovat luostarisääntökunnat ja varsinaiset ritarikunnat, joista viimeksi mainittujen on täytettävä tietyt kriteerit, niistä tärkeimpänä hallitsijahuoneen tai patriarkan suojelu. Eräät ritarikunnat liittyvät johonkin dynastiseen sukuun, joka yleensä myös hallitsee ritarikuntaa. Kolmantena ryhmänä ovat jäsenyyssääntökunnat, joilla on tietty päämäärä ja sääntö sekä vaaleilla valitut hallintoelimet ruhtinassuojelijan tai uskonnollisen auktoriteetin sijaan.

Sääntökunnan olemassaololle on tärkeätä liittyä johonkin pitkäaikaiseen traditioon, joka antaa sille identiteetin. Traditiot liittyvät käytännöllisiin, eettisiin, uskonnollisiin, seremoniallisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. OSMTH on kristillinen sääntökunta, joka on omaksunut keskiaikaisen Temppeliherrain ritarikunnan tradition, tavoitteet ja periaatteet. Ritarikunnan identiteettiin kuuluu tästä syystä kristillisyys sen olematta kuitenkaan luostarisääntökunta. Temppeliherrain identiteettiin kuuluu myös ritarillinen elementti ilman, että kyse on ritarisääntökunnasta käsitteen vaativimmassa merkityksessä. Temppeliherrain ritarikunta ei ole kansainvälisen lain tarkoittama itsenäinen subjekti, eikä sillä ole dynastista suojelijaa. Näin Temppeliherrain ritarikunta ei ole ritarisääntökunta in stricto senso eli käsitteen vaativimmassa merkityksessä.

Sääntöjensä mukaisesti temppeliherrat ovat osoittaneet sitoutumisensa vilpittömyyteen, kristilliseen uskoon, rehellisyyteen, armahtavaisuuteen, lähimmäisen rakkauteen ja epäitsekkääseen palveluun. Nämä ovat vastakkaisia aikamme materialistiselle ja itsekkäälle hengelle. OSMTH on ekumeeninen sääntökunta, jossa jäsenet eri kirkkokunnista sitoutuvat yhteisiin päämääriin ja työskentelevät niiden saavuttamiseksi.

Keskiajan temppeliherrojen alkuperäinen tehtävä oli suojella pyhiinvaeltajia, jolloin he olivat vuorovaikutuksessa juutalaiseen ja islamilaiseen maailmaan. He olivat välittäjiä eri kulttuurien välillä sekä uusien ajatusten innovaattoreita. Nyt tämä traditio voisi merkitä asiantuntijuutta esimerkiksi kansainvälisten konfliktien liennyttämisessä. Tätä varten OSMTH julkaisi vuonna 2000 vihkosen, “humanitaarisen katekismuksen“. Vihkonen sisältää kootusti kansainvälisen humanitaarisen lain ydinkohdat, joita sotilaiden on taistelussa noudatettava.

Jäsenyysritarikunnat ovat Suomessa melko uusi ja siksi myös ennakkoluuloja herättävä asia. Avoimuus ja asiallinen tieto takaavat ritarikunnalle mahdollisimman laajan hyväksynnän. On tehtävä selväksi, ettei OSMTH:lla ole mitään tekemistä niiden esoteeristen ryhmien kanssa, jotka yhdistävät temppeliherrat hämärään “salaiseen tietoon“. Tärkeintä on, että jäsenet sitoutuvat ritarikunnan tavoitteisiin, kristilliseen kilvoitukseen ja hyväntekeväisyyteen. Uskottavat ritarit ja uskottava hyväntekeväisyys tekevät myös ritarikunnan uskottavaksi.

Kansainvälisissä statuuteissa on ilmaistu ritarikunnan tavoitteet, joihin myös suomalaiset temppeliherrat sitoutuvat:

 1. Tarjota mahdollisuus ekumeenisen kristillisyyden harjoittamiseen
   
 2. Rohkaista ja edistää kristillistä humanitaarista toimintaa yleensä, mutta erityisesti tukea Lähi-idän asukkaita
   
 3. Rohkaista kaikkeen siihen, mikä johtaa ihmiskunnan hengelliseen ja moraaliseen vahvistumiseen ja toteuttaa näin ritarikunnan ensimmäistä periaatetta:
  Älä meille, Herra, älä meille, anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi”. (Ps 115)
   
 4. Edistää kristillisen ritariuden aatteen leviämistä
   
 5. Tutkia ritarikunnan ihanteita ja kilvoitella niiden mukaan
   
 6. Perustaa ja hallita laitoksia, yhdistyksiä, johtokuntia, keskuksia tai muita organisaatioita ritarikunnan työn mahdollistamiseksi eri puolilla maailmaa.
   
 7. Ylläpitää yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä vastaavien ritarikuntien ja organisaatioiden kanssa
   
 8. Perustaa ja ylläpitää kirjastoja, museoita sekä kerätä taideteoksia ja esineitä, jotka liittyvät ritarikunnan historiaan