TEMPPELIHERRAIN RITARIKUNTA ry

Suomen suurpriorikunta

Tietoa Temppeliherrain Ritarikunnasta

Temppeliherrain Ritarikunta perustettiin Jerusalemissa, sen temppelialueella, vuonna 1118 suojelemaan Euroopasta tulevia pyhiinvaeltajia.

Nykyinen Temppeliherrain ritarikunta, OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani), on virallisesti rekisteröity kansainvälinen järjestö.Vuonna 2002 YK myönsi järjestölle NGO (Non Governmental Organization) -statuksen.

Ritarikunnan nykyinen päämies, suurmestari eli Grand Master, on Chev David Appleby. Kansainvälistä hallitusta johtaa suurkomentaja (International Grand Commander) Chev George MacLean.

Ritarikunta oli alkujaan luonteeltaan hengellinen ritarikunta. Ritarikunnan ensimmäiset säännöt laati 1100-luvun luostariliikkeen uudistajana tunnettu P. Bernhard Clairvauxlainen. Ritarikunta haluaa edelleen pitää kiinni hengellisistä (kirkollisista) juuristaan. Sen mukaisesti jokaisen maan suurpriorikunnassa, priorikunnissa ja komentajakunnissa tulee olla vähintään yksi pappisjäsen (kappalainen).

Järjestön kansainvälisenä suurkappalaisena toimii Jerusalemin luterilainen piispa Munib Younan. Eri maiden papiston yhteistyötä pyritään parhaillaan lisäämään aidossa ekumeenisessa hengessä. Ritarikunnan historiallisiin juuriin liittyy myös se, että ritarikunta pyrkii toiminnallaan tukemaan kirkkojen toimintaa ja sen myötä kristittyjen elinmahdollisuuksia Pyhällä maalla ja Jerusalemissa.

Kansainvälinen järjestö jakaantuu kansallisiin suurpriorikuntiin. Kansainväliseen organisaatioon voi tutustua OSMTH:n kotisivuilla.

Kansainvälisen järjestön visio on esitetty ns. Brysselin julistuksessa (Brussels Declaration). Se on luettavissa  englanniksi [PDF] ja suomeksi [PDF].

 

SUOMEN SUURPRIORIKUNTA

Suomen suurpriorikunta on perustettu 1986 ja merkitty yhdistysrekisteriin nimellä Temppeliherrain Ritarikunta ry.

Suurpriorikuntaa johtaa suurpriori.

 • Suomen suurpriorina toimii nykyisin Matti Arpiainen.
   
 • Käytännön toimintaa johtaa puolestaan suurpriorikunnan hallitus, Concilium,
  jonka puheenjohtajana on suurpriorikunnan kansleri Jarmo Lepistö.

   
 • Suomen suurpriorikunta jakaantuu viiteen priorikuntaan ja edelleen kolmeentoista komentajakuntaan,
  jotka on mainittu
  organisaatio-sivulla.
   
 • Suomen suurpriorikuntaan kuuluu jäseniä eri elämänaloilta: yliopiston, kirkon, puolustusvoimien ja liike-elämän edustajia.

 

RITARIKUNNAN TARKOITUS

 • edistää ekumeenista kristillistä uskoa, oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta
 • vaalia Temppeliherrain perinteitä ja toteuttaa ritarillisuutta
 • harjoittaa hyväntekeväisyyttä ja näin lievittää inhimillistä kärsimystä
 • edistää historian, heraldiikan ja geneologian tutkimusta

 

TOIMINTAPERIAATTEITA

 • Ritarikunnan toiminta on täysin avointa; se on merkitty yhdistysrekisteriin.
 • Ritarikunta ei osallistu politiikkaan
 • Ritarikunta edellyttää jäseniltään lakien ja hyvien tapojen noudattamista
 • Ritarikunta kutsuu jäsenikseen ansioituneita ja hyvämaineisia miehiä, jotka ovat valmiit omaksumaan ritarikunnan arvot.